Goede doel projecten voor 2019

Voor een Goede Doel project organiseren wij traditioneel ook elke rally weer een veiling. Deze keer gaan we ons best doen voor twee projecten, namelijk voor stichting Zinnig en FC Utrecht Maatschappelijk. 

 

Voor wie wij het doen.
Nederland heeft een van de meest welvarende en gelukkigste inwoners van de wereld. Toch zijn er kinderen en jongeren die door omstandigheden te maken hebben met sociale uitsluiting in Nederland buiten hun schuld om!
Waarom wij het doen.
Deze kinderen en jongeren zijn geen lid van een sportvereniging, hebben bijna nooit een leuk uitje en gaan niet naar verjaardagsfeestjes. “Wij vinden dat ieder kind evenveel recht heeft op plezier en een gelukkig leven”. Een bijdrage leveren aan het geluk van een kind geeft zin aan het leven van de gever en het kind.
Wat wij doen.
De activiteiten die wij organiseren zijn daarom primair gericht op plezier en ontspanning. Tijdens de activiteiten worden de talenten van de jongeren zichtbaar. We begeleiden de jongeren in verder ontwikkelen van deze talenten. Dat is ons secundaire doel: de jongeren vaardigheden aanleren die ze kunnen gebruiken in hun toekomstige opleiding, werk en het dagelijkse leven.


Ten Tweede FC Utrecht Maatschappelijk Meer dan ooit toont FC Utrecht zijn maatschappelijke betrokkenheid. Samen met hoofdsponsor Zorg van de Zaak streeft de club ernaar van Utrecht de meest vitale regio van Nederland te maken. Gezondheid en eenzaamheid zijn de thema’s die centraal staan in de strategie. Dit betekent dat naast de bestaande programma’s en de inzet voor goede doelen, er is gekozen voor een langdurige samenwerking met diverse organisaties en initiatieven in de provincie. Op die manier kan de kracht en waarde van FC Utrecht optimaal en structureel worden ingezet om een bijdrage te leveren aan een gezonde en vitale regio. Bijvoorbeeld rondom het thema gezonde leefstijl bij kinderen waarbij FC Utrecht spelers rolmodellen zijn en worden ingezet om de kinderen te informeren en te inspireren op het gebied van gezonde voeding en beweging. Ook heeft FC Utrecht maatschappelijk de ambitie aandacht te schenken aan de positie van ouderen en het tegen gaan van eenzaamheid. Onder meer door het openen van het eerste ouderen vak in Nederland en het opstarten van Walking Football voor 60-plussers.