Donaties aan Goede Doelen nav rally 2018

€ 18000,- is er overgemaakt aan Stichting Zinnig  en aan FC Utrecht Maatschappelijk. Dat allemaal dankzij de deelnemers die geboden hebben op veilingstukken tijdens de afgelopen FC Utrecht Business Rally.
Op de foto’s Peter Verbeek van Zinnig en Frans van Seumeren van FC Utrecht.